Forespørsler via Trondheim kulde sitt hovedkontor.

For å kunne håndtere forespørsler på en mest mulig effektiv måte ønsker vi at alle henvendelser til Trondheim Kulde skal gå via vårt hovedkontor i Trondheim.

Kontakttelefon Trondheim: 73 83 26 80.

Vi ønsker samtidig alle våre kunder og leverandører en god sommer.