Informasjon vedr. overtaklese av Schølberg Kjøleservice

22. desember i 2014 signerte Trondheim Kulde AS avtale med Bjørn Schjølberg om overtakelse av alle aksjene i Schjølberg Kjøleservice AS på Røros.

En helt udramatisk og ukomplisert overtakelse.

Schjølberg Kjøleservice AS er med det fra 01.01.2015 datterselskap i Trondheim Kulde AS. Selskapene vil etter hvert fusjonere til ett selskap.

Alle ansatte i Schjølberg Kjøleservice ble fra 01.01.15 innlemmet i organisasjonen til Trondheim Kulde.

Adm.dir. Bjørn Flåøyen vil være operativ leder av datterselskapet inn til videre. For deg som kunde er meningen at endringen kun skal bli til det bedre. Målet for oss er å gjøre overgangen så enkel som mulig.

Arbeidsoppdrag og service vil bli koordinert fra vårt kontor i Trondheim men utført av de samme lokalkjente teknikere som tidligere. Ved behov supplerer vi med teknikere fra Trondheim både på service og montasje. Noen endringer blir det, dette være seg telefonnummer og kontaktpersoner.

 

Noter dere følgende nye nummer og navn:

Nye telefonnummer
Ordinær arbeidstid: 73 83 26 80
Direkte lokal tekniker: 908 20 404
Vakttelefon: 994 24 365

Nye kontaktpersoner:
Servicesjef: Erik Andreas Winger
Lokal kuldetekniker: Per Olav Høistad
Teknisk sjef: Leif I Grøver
Adm. dir./daglig leder: Bjørn Flåøyen

TRONDHEIM KULDE AS EN LEDENDE KULDEENTREPRENØR I MIDTNORGE. ETABLERT I 1985 AV 3 KOLLEGER, NÅ I 2015 36 ANSATTE.
8 i administrasjon
25 kuldetekniker, automasjonsteknikere og rørlegger
3 lærlinger i faget kulde

Lang, allsidig og god erfaring med det meste av kuldetekniske installasjoner.

Se annonse her.