Ny assisterende Direktør i Trondheim Kulde

I styremøte 5. mai besluttet styret å tilby stillingen som assisterende direktør til Ann Kristin Martinsen.

Ann Kristin takket ja til å gå inn i en slik stilling, noe styreleder/ styret er glad for.

Hun tiltrer sin stilling fra førstkommende mandag, 11.mai 2015.