Trondheim Kulde hjelper deg å ha kontroll på F-gass og kuldemedietregnskapet ditt.

PROGRAMVARE SOM IVARETAR MYNDIGHETENES PÅLAGTE KRAV TIL REGISTRERING AV DITT KJØLE-FRYSE OG/ELLER AC-ANLEGG

Har du behov for et effektivt system for registrering av dine kjøle- fryse- eller AC anlegg som også tilfredsstiller myndighetenes krav til rapportering, har vi den perfekte løsningen for deg.

Norske myndigheter har nå innført EU-regulativet som pålegger alle anleggseiere å registrere alle anlegg med fyllmengde over 3 kg. Dette medfører at de fleste kjøle- og fryserom samt AC-anlegg over 7 kWh vil komme innunder forskriften.

Vi tilbyr denne tjenesten til alle enkeltforetak og kjeder hvor både butikkens og kjedenes krav til rapportering vil være ivaretatt gjennom dette systemet.

Ta kontakt med Trondheim Kulde AS  ved serviceleder Erik Andreas Winger for mer informasjon.

Fakta om F-gass 

F-gass / kuldemedieregnskap er et lovpålegg fra myndighetene

Anleggseiers ansvar

Der hvor kjedene eier butikkene, er de ansvarlige for oppfølging og rapportering

Det er i kjedenes interesse at dette blir fulgt opp av tilsluttende butikker/anleggseiere til

Alle anlegg med fyllemengde over 3 skal lekkasje søkes en gang pr. år

Alle anlegg over 30 to ganger pr. år

Kun sertifiserte firmaer/personer kan lekkasje søke

Det skal føres ”regnskap” over påfylt kuldemedie anlegg

Hvis kuldemedie er påfylt og lekkasje tettet, skal dette etter kontrolleres innen en og rapporteres

Det skal føres logg over at lekkasjekontroll er utført av kvalifisert person

Det er et krav til merking av anlegg med type kuldemedie, og mengde Myndighetene / Klif vil kontrollere at forskriften blir etterfulgt

Etter september 2013 er det kun sertifisert personell som har lov til å foreta lekkasjekontroll

Hvorfor innrapportering på kundeportal? 

Sikrer at alt blir logget og innrapportert på riktig måte

Lovpålagt lekkasjesøk 1-2 ganger år blir loggført

Påfylt kuldemedie blir innrapportert

Lovpålagt etterkontroll blir loggført

Fungerer som en logg på når lekkasjesøking er foretatt

Kommer opp når man tar opp utsalgsstedene

Oppdatert tilgjengelig historikk på eventuelle lekkasjer, også for service mann

Dersom ønskelig, butikken / kjedene har mulighet for kontroll på at innrapportering blir foretatt, via kontrollnummer som genereres under registrering på

Sikrer at lekkasjesøking blir utført av sertifisert firma og

Kjedene får en oversikt over at alle utsalgsstedene følger lovpålagt F-gass

Rapportering kan legges opp på flere nivåer og

Kjedene får historikk på ”værstinger”, og har mulighet til å gjøre

Innrapportering på felles system sikrer kjedene ensartet rapportering, samt total