Forretningsidé

Trondheim Kulde AS skal drive handel, service og montasje av kuldeteknisk utstyr, samt beslektet virksomhet i Midt-Norge.

Selskapet skal levere produkter og tjenester i nært samarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale leverandører.

Tjenestene/ produktene skal leveres med høy kvalitet og tidsaktuell/ relevant kompetanse til markedet.