Pumper VVS/VA

Vi installerer, drifter og vedlikeholder alle typer pumper innen VVS og VA.

Service pumper VA/VVS

Ved å inngå en serviceavtale med Trondheim Kulde gir du deg selv sikkerhet. Det gjør at drift og økonomi blir forutsigbart og pumpene dine fungerer. Avtalen kan tilpasses ditt behov og det spiller ingen rolle om du har 1 eller 1000 pumper. Sammen finner vi den optimale løsningen for deg. Vi skal være din partner i å drifte, videreutvikle og ivareta ditt komplette pumpeanlegg­, uansett fabrikat.

Serviceavtalen gjelder en generell tilstandssjekk av pumpene som et ledd i forebyggende vedlikehold uten større demontering av pumpene.

Dette omfattes av serviceavtalen for pumper

• Rengjøring
• Lufting av pumper
• Sjekk av motorens dreieretning
• Måling av motstand gjennom viklinger i motor
• Måling av motorens strømforbruk
• Sjekk av elektriske tilkoblinger
• Generell kontroll av automatikk
• Generell kontroll av pumpenes komponente­r
• Kontroll av lagerstøy
• Sjekk av lekkasje
• Smøring (hvis smørenipler finnes)
• Funksjonssjekk
• Sjekk av pumpekapasitet