Servicepartneravtale med Diplom-Is AS

Trondheim Kulde AS har den 4/1-18 inngått en Servicepartneravtale med Diplom-Is AS. Avtalen vil tre i kraft pr omgående.

Diplom-Is er et heleid datterselskap av TINE SA, og har produksjonsanlegg på Gjelleråsen utenfor Oslo. Selskapet har eksistert i nær 88 år og har avdelinger flere steder i landet, også i Trondheim lokalisert på Heimdal. I tillegg til egne produkter har de også en sentral avtale med Vibocold Plug-In Norge AS.

Vi har sammen med Diplom-Is stor tro på at samarbeidsavtalen vil gi oss fortrinn i et felles marked, samtidig et ønske om å oppnå riktig service til riktig tid og pris ute hos våre kunder. Det er et stort potensiale hvor vi sammen skal bygge opp verktøy og ressurser som skal ivareta felles utvikling og fremtidig forretning.

I en oppstartsfase vil det bli å utføre serviceoppdrag på alt av frys- og kjøleutstyr, softis maskiner samt annet utstyr Diplom-Is har plassert ute hos kunder. Avtalens nedslagsfelt vil dekke de områder vi geografisk er tilstede pr i dag. Dvs våre avdelinger i Midt-Norge, Møre og Fjellregionen Røros.